Vòng to đại 1100k

1.100.000 

Kích thước 75 × 120 cm

Với mức giá này kết hợp trên khung cắm to đại làm cho vòng hoa trở nên sang trọng. Sử dụng toàn bộ hoa tươi đặc biệt là cúc vàng thì quá lựa chọn hoàn hảo.

Khách hàng chú ý sản phẩm này chỉ trong các tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Trong thời gian này mới có cúc vàng bé để cắm.

Danh mục: