Vòng SG to đại

2.300.000 

Chiều cao của vòng hoa sài gòn to đại

Sử dụng khung cắm gỗ mẫu cắm sài gòn có kích thước như sau

  • Chiều cao 190cm
  • Rộng 95cm.

Các loài sử dụng cho mẫu cắm sài gòn

Loài hoa chủ đạo cho mẫu cắm là hoa lan vàng nhập thái và hoa hồng vàng chùa.

 

 

Danh mục: