Vòng sg 2 tầng

1.600.000 

Kích thước 70 × 170 cm

Cây lan tím và lan trắng hai tầng làm cho vòng hoa phù hợp viếng người già. Thường màu trắng hay viếng người mất chưa lập gia đình, nhưng thêm một ít lan trắng làm điểm nhấn vẫn được các bạn nhé.

Danh mục: