Chính sách bảo mật

Có thể nói yếu tố khách hàng là sự sống còn của mỗi doanh nghiệp, chính vì thế mọi yếu tố thông tin của khách hàng được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Không cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ 3.