Bức trướng 400k

400.000 

Kích thước 90 × 165 cm

Bức phướn hoặc bức trướng mỗi vùng miền miền đều có những tên gọi khác nhau. So với các vòng hoa ưu điểm của bức trướng là nhỏ nhẹ dễ cầm và di chuyển.

Bức trướng rất thích hợp cho các gia đình thông gia đi viếng hoặc công ty.

Danh mục:

Ông/Bà Thông gia mất thì chúng ta dùng câu đối ” Thông gia chia ngã sầu ly biệt, con cháu hai nhà năng nhớ thương”
Còn bố mẹ của ông bà thông gia mất thì dùng câu đối ” Bóng hạc xe mây về cõi phật, để lại trần gian phúc cháu con”.
#TH người mất là bố mẹ của thông gia.
– Gia đình Ông bà Hung Châu Thông gia với Ông Bà Tiến Trang Kính viếng hương hồn cụ.
– Gia đình tại Hà Nội Thông Gia với Ông Bà Hải Trang Kính viếng hương hồn cụ. ( Nếu các bạn không thích ghi tên người đi viếng có thể áp dụng cách này).
#TH người mất là ông bà thông gia.
– Gia đình ông bà Hải Trang ( Thông Gia) cùng các con cháu Kính Viếng Hương Hồn Ông/Bà.
– Gia đình ông bà Thông Gia tại Hà Nội Kính Viếng Hương Hồn Ông/ Bà.
# TH viếng người thân trong gia đình của mình
– Chồng, Các Con Cùng Các Cháu, Chắt Kính Viếng Hương Hồn Vợ, mẹ, bà, cụ!