Lẵng lan trắng

1.600.000 

Kích thước 75 × 167 cm

Lẵng lan trắng cắm trên khung cắm gỗ 3 chân làm cho lẵng hoa chắc chắn. Sản phẩm này chỉ dành cho đám tang người mất trẻ tuổi chưa lập gia đình.