Vòng hoa trắng

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Mỗi vùng miền đều có những phong tục khác nhau, chính vì thế cửa hàng chúng tôi tạo thêm một danh mục vòng hoa tang lễ màu trắng.

Vòng hoa tang lễ màu trắng cho người chết trẻ

Như các bạn đã biết ở trong nam ở các đám tang thường thấy màu trắng chủ đạo. Còn ở miền bắc thì có sự khác biệt.

Màu trắng chỉ dùng cho đám tang người mất chưa lập gia đình, còn người mất đã lập gia đình không dùng màu trắng.

Mẫu vòng hoa màu trắng

Hiện nay các sản phẩm vòng hoa màu trắng chúng tôi cắm nhiều mẫu cắm khác nhau.

Mẫu vòng hoa tang lễ màu trắng kiểu truyền thống.

Mẫu vòng hoa tang lễ màu trắng kiểu sài gòn.

Mẫu vòng hoa tang lễ màu trắng kiểu lẵng.